Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 10. Typsnitt

Du kan ändra de typsnitt som används på skärmen och i rapporter. För att ändra typsnitt gör menyval: Alternativ->Anpassa->10. Typsnitt i verktygsfältet.

 (Se Anpassning - Användaranpassning för en sammanfattning av de anpassningar som kan göras).

10.1 Typsnitt i skärmbilder
Skärmtypsnitt används på skärmen för att visa rubriker, data och notiser. 10.1 Typsnitt i rapporter

Rapporttypsnitt används i olika avsnitt på en utskriven rapport. För att ändra typsnitt på skärmen eller en viss rad markera/klicka på berörd  Ändra-knapp och välj ett nytt typsnitt genom att markera namnet och klicka på OK.

Du kan också sätta minsta och största typsnittsstorlek på de typsnitt som används på Legacy huvudskärm (Flikarna: Legacy Start, Familj, Antavla, Ättlingar, Kronologi och Index guide). När du med drag ökar eller minskar ett fönster ändras typsnittet samtidigt i samma grad. Om du minskar till en liten storlek kan bokstäverna bli oläsbara. Minivärdet hindrar detta från att inträffa. Minsta typsnittet bör inte vara mindre än 7 eller 8. Om du vill kan du stänga av ändringen av typsnitt vid ändring av fönsterstorlek genom att avmarkera Anpassa texkten vid ändrad skärmstorlek.


Saving Your Settings as Future Default Values
You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults. See How Legacy Saves Option Settings for more information.
Note: Color scheme settings in Legacy also include the current fonts when they are saved. Thus, when a saved color scheme is loaded, the font settings for Legacy will be changed to those saved with the color scheme. Se Anpassa - Färger for more information on color schemes.

Ändra gjorda inställningar tillbaka till sina standardinställningar. 
Du kan ändra gjorda inställningarna tillbaka till sina standardinställningar. Se How Legacy Saves Option Settings for more information.

För information om andra anpassningsalternativ, se:

1. Allmänna inställningar
2. Inmatning av data
3. Dataformatering
4. Data standard
5. Datum
6. Sökvägar
7. Källor
8. Visa
9. Färger
10. Typsnitt - Detta fönster
11.  Program
12. Andra alternativ

(Se Var hittar jag en Anpaasning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

9-0082 : 61229 RK