Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 6. Filsökvägar

Fönstret för anpassning av filsökvägar nås med menyval Alternativ->Anpassa->6. Sökvägar. (Se  Möjligheter tilll användaranpassning för en summering av standardalternativet.)

Normalt skall inte detta fönster behöva användas. Om det emellertid blir nödvändigt att ändra den filsökväg som är standard för din Familjefil, kan det göras från detta fönster. Du behöver ha en god kännedom om Microsoft Windows och relaterade filsökvägar och namn på mappar. När Legacy installeras skapas en Data-mapp för filer, en Ljud-mapp för ljud och video och en Bild-mapp för bilder. 

6.1 Standardsökväg för familjefiler
Detta är den mapp på din hårddisk där Legacy först letar efter din Familjefil. För att ändra denna plats, klicka på Ändra och välj en annan mapp.

6.2 Standardsökväg för multimediafiler
Legacy håller reda på alla sökvägar varifrån du har laddat bild-, ljud-, videofiler och dokument. Om filen inte kan hittas i någon av dessa, visas fönstret Sök fil i vilket du får hjälp att hitta den, alternativt kan du bläddra igenom filerna själv.
 
När du laddar ner bilder, ljud, video och andra dokument till din Familjefil så sparar Legacy automatiskt deras filer och mappar.

Du kan sätta en standardsökväg till hårddisk och mapp för att spara såväl bilder som ljud och dokument. För att ändra, klicka på Ändra till höger om rutan med antingen Bildfiler, Ljudfiler, Videofiler eller Dokument. Knappen Återställ ändrar det aktuella alternativet tillbaka till standard.
 • Lägg till nya sökvägar för multimedia - För att lägga till en ny mapp till listan, klicka på knappen med Visa lista över multimediasökvägar. Fönstret med Sökvägar till bild/ljudfiler visas. Här kan du lägga till nya sökvägar eller radera oanvända.
   
 • Testa alla multimediasökvägar - Om du vill testa alla multimedialänkar i din Familjefil klickar du på knappen  Testa alla multimediasökvägar. Legacy testar för att se om varje multimediabild finns med. Om en bild inte kan hittas i den aktuella listan med sökvägar, får du möjlighet att hitta den själv eller att radera referensen.

  6.3 Sökväg till temporära filer
  Legacy behöver temporärt diskutrymme för att lagra information vid vissa operationer. Behovet kan variera från att lagra små rapportfiler till att kopiera hela din Familjefil. Standardsökväg för detta temporära diskutrymme är densamma som där Windows lagrar sina temporära filer. 

  Om det inte finns tillräckligt tomt utrymme på standarddisken kan du ändra detta till en annan hårddisk med mer utrymme, genom att klicka på Ändra och välja en ny hårddisk och mapp.

  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar - Detta fönster
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0083 : 31027 RK