Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Verktygsfält i Familjevyn

För att anpassa ett verktygsfält gör du följande:

1.  Klicka på Design knappen i övre högra delen av verktygsfältet och välj det verktygsfält som du vill anpassa:
 

 

2. Valt redigeringsfönster öppnas och du kan nu lägga till,  radera eller flytta verktygen så som du vill ha dem (se nedan).

  


3. Klicka på OK när du är klar.
 • För att radera ett verktyg från verktygsfältet, drag det bort från Familjevyns verktygsfält på översta raden och släpp den någonstans på bakgrunden. De andra verktygsikonerna fyller ut det tomma utrymmet.
 • För att lägga till ett nytt verktyg till verktygsfältet, drag det från Tillgängliga knappar och släpp det på den plats där du vill ha det. När du drar ett redskap över verktygsfältet, uppstår en vertikal linje, som visar var verktyget kan placeras. Verktygen till höger flyttar på sig för att-göra plats. 

  OBS: Det finns bara plats för tio verktyg i fältet. Om man lägger till fler verktyg, kommer oanvända verktyg på den högra sidan av fältet att raderas.
   
 • För att flytta ett verktyg från ett läge till ett annat, drag verktyget från dess nuvarande position till den nya positionen inom Familjevyns verktygsfält. Andra verktyg flyttar på sig för att göra plats och fylla ut tomrummet.
 • För att placera alla standardverktyg tillbaka på verktygsfältet i den ursprungliga ordningen, klicka på Återställ Standard.

  Alla ändringar du gör för verktygsfälten för Make/Maka är globala och kommer att använda i alla kommande Familjefiler som öppnas. 

  9-0136 : 40719 RK