Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Information i Familjevyn

Det finns fem rader i både maka- och makefönstren i Familjevyn som kan innehålla information.

Varje informationsrad kan ändras till andra typer av information som du kanske vill se istället. För att ändra raderna, klicka på någon av rutornd till vänster om raderna. Till exempel, "Född", "Döpt", "Död" eller "Begravd". Fönstret Anpassa Familjevyns information visas och i detta kan du välja vilken typ av information du vill se. För att välja information, som skall visas gör du följande:

1. Klicka på till höger om den rad du vill ändra.

2. Från listan Fältnamn som skall visas välj den nya uppgift du vill ha genom att markera den och därefter klicka på Välj.
 
3. Fortsätt med steg 1 och 2 tills du har valt den information du vill visa. Om du vill visa färre än fem uppgifter, välj tom - visa ingenting från Fältnamn som skall visas.

4. När du är klar, klicka på Stäng.
  • För att återställa alla fält till deras ursprungliga namn, klicka på Standard-knappen.
  • För att spara dina inställningar för framtida användning, klicka Spara och ange ett filnamn.
  • För att ladda en tidigare sparad fil, klicka Ladda och välj önskat filnamn.

    Namnen i kolumnen med Kort namn används i stället för långa namn, när huvudfönstret har mindre än en viss bredd. Detta kan inträffa när du har delat fönster.

    9-0062 : 40802 RK