Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Ättlingvyn

Skärmvisningen av Ättlingvyn kan anpassas genom att i vyn klicka på knappen Alternativ och i snabbmenyn välja Anpassa visning.


  • Generationer att visa - Ange hur många generationer som skall visas i tabellen och maximalt antal personer  (max. 5000 samtidigt).
  • Indrag in varje generation - Ange många mellanslag du vill att varje generation ska få från vänstra kolumnen.
  • Inkludera RIN-nummer - Visa RIN-nummer efter varje namn.
  • Inkludera antal levnadsår - Visa antalet levnadsår (från födelseår till dödsår) efter varje namn.  
  • Repetera inte identiska rader  - Exkludera rader med ättlingar som upprepas pga inbördes giftermål.

    9-0204 : 31008 RK