Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 5. Datumvisning

För att ställa in datum gör du följande menyval:

 Alternativ->Anpassa-> i verktygsfältet
 
Legacy stöder många olika format för både inmatning och visning av datum i programmet. Du kan mata in datum på nästan varje upptänkligt sätt och de formateras om till ett enhetligt format, som du själv har valt. Du kan också inkludera flera olika prefix, inklusive innan, efter, mellan, cirka, f.Kr. och e.Kr. . Legacy känner också igen flera olika förkortningar.

5.1 Datum visas som
Välj ett av sex olika format för att visa datum:När du matar in datum i Legacy omformateras de och visas enligt någon av ovanstående former när du lämnar fältet. Detta gör att du inte behöver bekymra dig för datumformat för de källdokument du skriver in. Du kan mata in datum allteftersom de dyker upp i olika format och Legacy ändrar dem automatiskt.
 • Dagar med 2 siffror för dag och månad - Du kan få Legacy att formatera datum med två siffror för dag och månad, även när numren är lägre än 10. För att göra detta markerar du: Formatera med 2-siffrig dag/månad. Datum som 1/5/1845 ändras till 01/05/1845.
 • År med fyra siffror - Du kan få Legacy att formatera alla år med fyra siffror, dvs.nollor i början av årtalen före år 1000. t.ex. 0349 och 0005. Markera: Formatera med 4-siffrigt år.
 • Formatera dag med punkt - Markerar du detta alternativ så placerar Legacy en punkt efter dagens nummer när man använder formatet dd mmm åååå. Till exempel: 21.Nov 1953.

  5.2 Månadsformat
  Du kan också ändra på det sätt datum är formaterat genom att välja om du vill ha månadernas namn förkortade eller med fullständigt namn. Klicka på radioknappen till det alternativ du vill välja. På samma sätt välj hur du vill att VERSALER/gemener skall användas.  5.3 Skiljetecken för numeriska datum


  Om du använder antingen formatet dd-mm-åååå eller mm-dd-åååå kan du specificera vilka skiljetecken du vill placera mellan datumen. Klicka på knappen för den symbol du vill ha.

  Om du använder ett datumformat som inte inkluderar skiljetecken, som t.ex. 21 Apr 1900, kan Legacy använda det skiljetecken du har valt till datumen, mellan årsspann. Till exempel, 21 Apr 1953-1958 dyker upp som 21 Apr 1953/1958 om du har valt snedstreck som skiljetecken.

  5.4 Korrigering av Dubbelt datum

  Visar datum mellan 1582 och 1752 i Dubbelt datumformat. Behovet av Dubbla datum orsakades av bytet från den julianska kalendern till den gregorianska kalendern (kallas också för den gamla och den nya stilen). Se Kalenderhistorik för mer information. 

  5.5 Datumkontroll 

  Kontrollerar inmatningen av dina datumfält och importerade datum så att de blir enhetliga och följer accepterade datumformat. Om du skulle vilja kunna mata in datum i vilket format som helst så bocka av detta alternativ. (Endast datum som förts in i ett accepterat format kan sorteras.) Det finns två sätt på vilket man kan få rapporter på datum. En del datum t.ex.strax efter 1764 är inte formaterat korrekt men Legacy kan plocka ut året och använda det för sorteringsändamål. Andra datum, som efter översvämningen, känns inte igen som korrekt datum och lagras endast. Du kan välja att bli påmind om när du matar in något tvivelaktigt eller okänt datum, eller endast om datumet är okänt

  5.6 Preposition före fullständigt datum på rapporter

  När du gör en fras i en skildrande ättlingsrapport som inkluderar datum kan du välja mellan: Använd standardpreposition: den eller Använd inte preposition. Dessa alternativ ger i ordningsföljd t.ex. Gustav Andersson föddes den 15 juni 1888 eller Gustav Andersson föddes 15 juni 1888.

  5.7 Datumprefix  Legacy tillåter flera olika datumprefix. Du kan mata in ungefärliga datum, som ändå sorteras. Du kan ändra standardförkortningar som visas när du matar in dessa prefix, fastän det föreslås att du använder standard, då de är accepterade och känns igen av de flesta.
  Prefixet f.Kr kan också användas som suffix om du så önskar. Välj från de två alternativen under f.Kr prefixet: Början på datum eller Slutet på datum. Detta används vid formatering av datum f.Kr.

  Spara dina anpassningar som framtida standardvärden
  You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults.  
 • To save all the options as either global- or family file-defaults, click the Reset to Defaults button at the bottom of the window and choose the appropriate Save... option.
 • To save the options in just the current section, click on the section title at the top of the screen and choose the appropriate Save... option.
 • To save just the options in a specific sub-section, click the sub-section title and choose the appropriate Save... option.

  Again, these options are all described in the  How Legacy Saves Option Settings topic.


  Återställ till standard
  För att återställa anpassade inställningar till standardvärden kan du göra på något av följande sätt:
 • För att återställa alla alternativ till grundvärden klicka på Återställ till standard knappen längst ner i fönstret. du får frågan: Är du säker på att du vill  återställa alla anpassade definitioner på alla flikar till ursprungsvärden?
 • För att återställa alla värden enbart på aktuell flik, högerklicka på fliknamnet. Om du som exempel högerklickar på Datum-fliken överst i skärmen får du  frågan: Återställa denna flik till standard?
 • För återställa värdena enbart inom en ruta till standardvärdet, högerklickar du på rutans rubrik. Till exempel i Datum-flikens första rubrik har vi: Datum visas som. Om du högerklickar på rubriken, frågas: Återställa denna sektion till standard?


  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data 
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum- Detta fönster
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0081 : 61229 RK