Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 9. Färger

Färginställningar ändras genom att välja menyalternativ Alternativ->Anpassa->9. Färger.  (Se Anpassa Legacy för  en sammanställning av alla anpassningsalternativ.)

I Legacy Standard Edition kan du ändra bakgrundsfärgerna i några av inmatningsfönstren. I Deluxe Edition kan du göra många fler förändringar t. ex. ändra färgen i datarutan och färgerna på panel, etiketter och datatexter.

9.1 Huvudfönstrens färger
Legacy Använder sig av en interaktiv process för att sätta användargränssnittets färger i huvudfönstren. För att komma till färgbytesfönstret klickar du på Klicka här för att komma till färgändring av huvudfönstret.  För utförligare instruktioner om hur du ändrar alla färger, se Välj ett färgschema. (Du kan också komma till färgändringsfönstret från alla huvudfönster genom att högerklicka på respektive fönsters bakgrund och därefter i menyn som då visas välja Ändra färgschema.

9.2 Andra färger i användarinterfacet
Det finns många andra färger och stilar som du kan anpassa i Legacy. För att visa fönstret  Välj färger i Användargränssnittet klickar du på Klicka här för att ändra andra användargränssnittets färger

9.3 Återställ alla färger till sina standardvärden
Du kan återställa dina anpassade inställningar tillbaka till standardinställningarna. Se Hur Legacy Sparar anpassade inställningar för ytterligare information.

9.4 Spara och öppna användaranpassade färgscheman
You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults. See How Legacy Saves Option Settingsför mer information.

You can save the current color scheme so that you can load it again in the future.  You might want to set up several different color schemes so that you can have some variety.  Perhaps a scheme for each season of the year. 
 • Spara ett färgschema för framtida användning - Click the Options button on the Set Color Scheme window and then choose Save the current color scheme > for future use... from the popup menu.From the Save Color Scheme dialog box, enter a name for the scheme into the File name box and click Save.
 • Spara ett färgschema som användarstandard - Click the Options button on the Set Color Scheme window and then choose Save the current color scheme > as future defaults... from the popup menu.  This saves all the settings in the User-Default area of Legacy so that you can later reset your color scheme as described below in the Resetting the Default Color Scheme section.

  You can reload any color scheme you have previously saved or any of the color schemes that Legacy comes with.
 • Öppna ett sparat färgschema - Click the Options button on the Set Color Scheme window and then choose Load a color scheme... from the popup menu.

  From the Load Color Scheme dialog box, select the name of the scheme you want to load and click Open.  The color scheme is loaded and the screen display is updated to the new colors and you are taken out of color-change mode.


  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger - Detta fönster
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0088 : 40930 RK