Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Text och rutfärger

När du skriver ut rapporter som innehåller boxinformation kan du välja mellan fyra olika färgscheman (eller inget alls). 

Färglägg all text och rutor lika
Du kan välja text och rutfärg var för sig. Om du väljer en mörkfärgad rutfärg bör du använda vit eller en ljus textfärg. 
För att välja textfärg klicka på Textfärgsknappen.

Att ändra textfärg:
1. Klicka på en av Textfärgsknapparna.  Detta öppnar Färg fönstret.
2. Klicka på färgen du vill ha på din text och klicka sedan på OK. Texten i fältet ändras nu till att visa den färg du valt.

Att ändra färg på boxen:
1. Klicka på en av Boxfärgsknapparna.  Detta öppnar Färg fönstret.
2. Klicka på färgen du vill ha på din box och klicka sedan på OK. Bakgrundstexten ändras nu till att visa den färg du valt.

You can limit the coloring of the boxes, showing only a certain tag number or only individuals with a certain hashtag - or both. For example, if you assign a hashtag of Find a Grave to all the individuals who have a Find a Grave memorial online then it is easy to see on the chart the individuals who have this attribute.


Man/Kvinna färger
Använder två olika färger för på män och kvinnor vid rapportutskrift.

Att ändra textfärg:
1. Klicka på en av  Man- eller Kvinno- textfärg knapparna.  Detta öppnar Färg fönstret.
2. Klicka på färgen du vill ha på din text och klicka sedan OK. Texten i fältet ändras nu till att visa den färg du valt.

Att ändra rboxfärg:
1. Klicka på en av  Box-färg knapparna. Detta öppnar Färg fönstret.
2. Klicka på färgen du vill ha på din text och klicka sedan OK. Bakgrundstexten ändras nu till att visa den färg du valt.

Färger för anlinjer, grupp 1 och 2
Legacy allows you to set up two groups of either 4 or 8 lines of ancestor colors. These start from either the four grandparent's or the eight great-grandparent's of the starting person for each group. Each line is assigned a different color. (Se Mary Hill färgkodningssystem för ytterligare information.) You can view the current color assignments by clicking the Välj anfärger
(Se Sätt färger för släktgruppern för ytterligare information.)
Note: The boxes on reports are based on how they are set in Legacy, not on the starting person for a chart.

9-0143 : 01209 RK