Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Skapa en Legacy CD/USB

Legacys Standardutgåva kan distribueras gratis till alla. Detta är ett utmärkt sätt att dela med dig av din information till andra, så att de kan se och arbeta på samma sätt som du gör… genom att använda Legacy. 

Legacy har en funktion som låter dig kopiera dina familjedata och Legacy installationsprogram (setup) till en CD eller USB nyckel som du kan sända till dina vänner och familjemedlemmar. När mottagaren installerar Legacy så installeras samtidigt automatiskt familjedata och multimedia (bilder ,ljud, video och dokument).

Du kan kopiera LegacySetup.exe från din egen Legacy installations CD eller också kan du ladda ner en komplett setupfil från vår hemsida och inkludera denna på din CD/USB. (gå till http://www.legacyfamilytree.com/DownloadStep2.asp och klicka på knappen som heter "Click Here to Download Full Setup". Om du använder hela det nerladdade setup programmet måste du namna om det till LegacySetup.exe innan du bränner din CD.

På CD-n skapar du någon/några av de mappar som visas nedan och kopierar över din Familjefil och Multimedia videofiler i dem. När mottagaren installerar Legacy kontrollerar setup programmet om dessa mappar finns med och om så är fallet kopieras dessa in på användarens dator.

Kontrollera att du använder rätt programvara för din CD- brännare och kopiera över Legacy setup program och skapa två mappar som benämns Data  och Media  (du behöver bara skapa de mappar i vilka du sparar aktuella data eller multimediafiler. Din CD/USB skall ha följande utseende:Du skall kopiera in en kopia av din Familjefil t.ex. Andersson.fdb i mappen Data. Alla dina multimediafiler kopierar du in i mappen Media. I sistnämnda mapp kan du skapa undermappar t.ex. lägger du alla bilder i Bilder, alla ljudfiler i Ljud o.s.v.

Alla filer i mappen Data  kommer att installeras mappen C:\Legacy\Data på mottagarens dator. Alla bilder i mappen Pictures kommer att installeras i C:\Legacy\Pictures  o.s.v. du behöver inte skapa alla mapparna -- bara de mappar som du använder. Om du inte har några ljud eller videofiler behöver du inte skapa dessa mappar på CD-n.

Genom att ha med dessa mappar på CD-n förenklar du installationen för mottagarna. För det första kan Legacy installeras direkt från CD-n utan att först beställas hos oss, för det andra behöver dom inte ladda ner programmet. Bara installera och "tuta och kör". du har tillåtelse att distribuera Legacy9.0 Standard Edition på detta sätt. Install kommer automatiskt attt kopiera all familjedata till deras datorer. du behöver inte inkludera någon installationsbeskrivning på hur man kopierar filerna från CD-n till deras datorer.

Legacy CD's som du själv skapar utgör bra födelsedagspresenter och kan vara en trevlig present att lämna över vid jubileer, släktmöten etc.

Millennia har ett utmärkt samarbetsprogram med vilket du kan tjäna pengar på att dela Legacy med dina vänner och familj.  (Se Samarbetsprogram för en programbeskrivning och hur du gör för att ansluta dig till programmet.)

Att skapa en CD-ROM/USB med ditt samarbetsnummer:
1. Följ instruktionerna ovan för att skapa en CD-ROM, som innehåller Legacy (och information om din familjefil, om så önskas). 
2. Skapa en ny mapp på CD-ROM som kallas Partner.
3. I den skapade mappen skapar su en textfil som su ger namnet Partner.inf.
4. I filen placeras endast en textrad: mid=zzzzzzz där zzzzzzz är ditt Samarbets-ID.  Det får inte finnas några mellanslag någonstans i raden.

När LegacySetup.exe-programmet körs för att installera Legacy, kollar det för att se om en mapp, Partner, finns i samma mapp som installationsprogrammet körs från. Om mappen finns, kommer den att kopiera allt inom den mappen till mappen där Legacy är installerad.  Så, om filen partner.inf finns lokaliserad i Partner -mappen, kommer den att kopieras till mappen på användarens dator, på den plats där de väljer att installera Legacy. 

När användaren kör Legacy, söker den efter en fil, kallad partner.inf i samma mapp den är belägen i och om den existerar öppnas den och första raden läses. Om de första 4 tecknen är "mid="  kommer den sedan läsa in Samarbets-ID som följer och sedan använda det för att göra en länk till Legacys hemsida inifrån Legacy.

Tips: Du kan få din CD att automatisk installera Legacy genom att lägga till en fil som heter autorun.inf på CD-n. Filerna på din CD skulle då kunna se ut på följande sätt:autorun.inf filen är en textfil som bara innehåller följande två rader:

[autorun]
open=Legacy9Setup.exe

 9-0185 : 61229 RK