Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Kopiera rapport till Urklipp

Kopiera rapport till Urklipp nås från fönstret Förhandsvisning genom att klicka på Urklipp. Fönstret Kopiera rapport till Urklipp visas.Du kan kopiera den aktuella rapportsidan antingen till en bitmappfil eller metafil i Windows Urklipp eller spara den som en bitmappfil på hårddisken. Detta gör det möjligt för dig att klistra in rapportsidan i  till exempel, din ordbehandlare eller att bifoga en bitmappfil till ett e-postmeddelande.

Att kopiera den aktuella rapportsidan:

1. Klicka Urklipp knappen i fönstret Förhandsvisning. Fönstret Kopiera rapport till Urklipp öppnas.

2. Välj var du vill spara rapporten. Välj mellan Windows Urklipp som en bitmappfil eller en metafil eller som en bitmappfil sparad till hårddisken (en bild av texten).

3. Om du väljer en bitmappfil till Urklipp eller till hårddisken i form av en bitmappfil, välj bitmappstorlek. 

4. Klicka Spara.

9-0181 : 31223 RK