Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Kopiera mellan Familjefiler
Du har precis använt Drag&Släpp för att kopiera en person från en Familjefil till en annan. Legacy visar nu fönstret Kopiera mellan Familjefiler. I detta kan du välja Person, Familj, Ättlingar, Anor eller hela Släktlinjen som du vill kopiera.1. För att bara kopiera en person klicka på Bara ovanstående person ovan.  För att kopiera personens familj klicka på Familj.  För att kopiera anorna till personen klicka på Anor. För att kopiera ättlingar klicka på Ättlingar och för att kopiera hela familjeträdet för personen klicka på Alla i filen. Några av knapparna (Familj, Anor och Ättlingar) gör att ett fönster med fler frågor visas.

2. När du har valt vilka personer som ska kopieras klicka STARTA kopiering.  Legacy kopierar nu alla valda personer och familjer till den andra Familjefilen

3. Om du släppte personen på ett namn i den andra Familjefilen kommer du automatiskt till Slå samman funktionen. Om du släppte på bakgrunden frågar Legacy hur du vill slå samman posterna. (Se Hur du slår samman Dubblettpersoner för instruktioner om hur sammanslagning utförs).

Andra alternativ i fönstret
 • Byta namn - Om du drar en person över och släpper på en annan person visas båda namnen överst på fönstret. Du kan ändra någon av personerna genom att klicka på Ändra knappen, som då visar Namnlistan där Du kan välja en annan person.
 • RIN nummer - Om du vill behålla ursprungligt ID nummer när du kopierar markera rutan Försök behålla ursprungligt ID nummer.  Om numret redan är använt kommer nya nummer att sättas.
 • Formatera namn och orter - Om du vill att alla namn och orter ska formateras enligt dina inställningar väljer du detta alternativ.
 • Autokälla - Du kan automatiskt koppla en källa till varje post du kopierar genom att klicka på Autokälla knappen. Se Autokälla för mer information.

  Se Hur du kopierar från en fil till en annan för mer information.

  Autokälla

  Funktionen Autokälla i Legacy låter dig automatiskt lägga till en källa till varje person som du importerar. Detta är ofta ett bra sätt att dokumentera var du fick informationen från och det är mycket lättare att göra än att skriva in information i notisfältet.

  När du ska börja import av en Legacy-, GEDCOM- eller PAF-fil, kan du välja en källa att koppla till varje person genom att klicka på  Autokälla...-knappen i Importalternativfönstret.  (Se Autokälla påminnelse för mer information.)

  9-0003 : 60621 RK