Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Välj - Nytt bildformat

Fönstret Visa Bild når du genom att klicka på Redigera i Multimedia-arkiv fönstret eller  genom att placera musen över en bild, högerklicka och därefter välja Redigera från snabbmenyn.

 

Välj ett nytt bildformat

Du kan spara valfri bild till ett annat bildformat genom att klicka på i fönstret Visa bild och sedan välja format från Spara fil som: i det fönster som öppnas.Listan innehåller bl a Bitmap (.BMP), PCX, GIF, WordPerfect (.WPG), Metafile (.WMF) och Tiff (.TIF).

När du har valt format, klicka på OK.  

9-1105 : 31020 RK