Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sök - Dubbletter i två familjefiler

För att använda denna funktion (endast i DeLuxe) gör menyval Verktyg->Jämför två filer i verktygsfältet.

Denna funktion jämför personer i den öppnade, aktuella Familjefilen med personer i en annan familjefil. På detta sätt kan du se om där finns några eventuella dubbletter i en annan fil. Informationen kombineras inte… eventuella dubbletter visas endast för dig. När du finner dubbletter, kan du märka dem för att göra det enklare att importera de delar du vill importera från en annan fil, för att kombinera med din familjefil.

Det första Legacy behöver veta är namnet på den andra fil du vill jämföra den öppnade Familjefilen med. För detta ändamål visas fönstret Välj familjefil där Du kan söka och välja den fil du vill jämföra med. 

Nästa fönster som visas är Jämför alternativ.I detta fönster bestämmer du hur Legacy skall jämföra poster när du letar efter dubbletter. Det är samma fönster, som det första fönster, som visas när du gör en Sammanslagning. Se Sammanslagning alternativ för en beskrivning av detta fönster. När du har valt de alternativ du vill använda, klicka Fortsätt. Fönstret Jämför xxx med yyy öppnas.Vad visar detta fönster?
Fönstret med Jämför xxx med yyy visar två personer sida vid sida som kan dupliceras mellan de två familjefilerna. Posten till vänster är från den aktuella Familjefilen och den till höger är från den andra Familjefilen. Det finns nio flikar högst upp som hänvisar till olika delar av den information varje person har. När det första paret visas, väljs flik Allmän automatiskt. Innehåll för varje flik är det samma som visas när man gör en sammanslagning av poster. Se Sammanslagning av poster för en fullständig beskrivning av vad varje flik visar.

Nedanför flikarna finns en uppsättning knappar:
 • Redigera vänster - Visar informationsfönstret för personen till vänster, där du kan ändra information.
 • Märk vänster - Märker den post som visas till vänster i den aktuella Familjefilen. Numret som valts under knappen är märkesnumret.
 • Märk båda - Märker både vänster och höger poster med märkesnumren, som visas under knapparna. 
 • Märk höger - Märker posten till höger från den andra, valda Familjefilen. Numret som visas under Märk båda-knappen är numret på det valda märket
 • Ändra höger - Visar informationsfönstret för personen till höger, och där kan du ändra informationen.
 • Hoppa till nästa - Hoppar över det aktuella personparet och flyttar vidare till nästa par av möjliga Dubbletter.
 • Tillbaka till föreg. Visar det par som hoppades över senast. Klicka flera gånger på denna knapp och du flyttas bakåt genom alla överhoppade par.
 • Skriv ut - Du kan skriva ut en familjerapport eller personrapport för de par som är aktuella för sammanslagning. Detta kan hjälpa dig att bestämma om de är samma personer. (Se Sammanslagningsrapport för mer detaljer.)
 • Stäng - Avslutar sökprocessen efter Dubbletter och återvänder till Familje/Antavle- fönstret. 
 • Hjälp - Visar hjälpsystemet och visar information, som den du läser nu.

  9-0107 : 41012 RK