Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Filunderhåll - Komprimera familjefil

Fönstret Komprimera familjefil nås genom menyval Arkiv->Filunderhåll->Komprimera familjefil i verktygsfältet.

Två fönster öppnas efter varandra:
 .. först en varning.. och därefter efter att du klickat på FortsättAnm.:Filunderhåll i Legacy består av nedanstående alternativ:
Kontrollera och reparera familjefiler
Städning av baslistor
Komprimera familjefil (detta alternativ)
Bestäm filens sorteringsordning .  


Komprimera familjefil är när personer tas bort från Familjefilen, alla referenser till dem tas bort men information om personen finns fortfarande kvar i filen. För att radera denna kvarstående  information, välj detta alternativ. Legacy går igenom filen och raderar alla poster som inte refereras till, och därigenom blir din Familjefil mindre.

Anm.: Inställningarna för Komprimera Familjefil sparas i en fil som benämns Compact.usr in mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

9-1037 : 31222 RK