Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sammanslå - Händelsedefinitioner

När du importerar poster från en GEDCOM fil eller annan Legacy fil kan du få händelsedefinitioner som är annorlunda än de du redan har. Dessa nya händelser kan innehålla mer eller mindre information. Du kan komma  att vilja behålla en del av din egen och en del av den nya informationen. 

Fönstret Kombinera händelsedefinition visar all information från både din egen händelsedefinition och de inkommande händelsedefinitionerna. Några bildlänkar visas inte eftersom de automatiskt slås ihop.

Visa fält
Kryssrutorna som anger om du vill visa Beskrivning, Datum och Ort fälten för båda posterna och kan ändras i den vänstra händelsen. Alla ändringar på vänstersidan sparas när du klickar på Spara.

Händelsemeningar
Du kan antingen kopiera någon av de åtta händelsedefinitionerna från inkommande händelser till aktuell post genom att klicka på mellan fälten eller kan du redigera någon av meningarna på vänster sida (den aktuella posten). Alla ändringar på den vänstra sidan sparas.

Kopiera alla
Du kan kopiera hela den inkommande händelsedefinitionern genom att klicka på .

Om du alltid skulle vilja behålla gin befintliga händlesedefinition närhelst skillnader mellan definitionerna kan du hoppa över denna bild genom att välja Behåll alltid definitionerna från befintlig fil. När du gör detta så visas inte fönstret Kombinera händelsedefinitioner vid import.

Du kan ocksså välja att alltid behålla inkommande händelsedefinitionern och skriva över din befintliga information genom att välja Behåll alltid definition från inkommande fil.

8-0531 :30923 RK