Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Kronologivyn  (Deluxe Edition only)

Vyn Kronologi är en av huvudvyerna i Legacy. Vyn visas genom att klicka  på fliken Kronologi i huvudfönstret.

 

Vad visas i kronologivyn?    Se Exemel 
Kronologivyn visar den aktuella personen och alla närliggande händelser associerade med denna person. Dessa inkluderar information om personens födelse, dop, död och begravning, hans eller hennes personliga händelser, äktenskap och äktenskapshändelser, barnens födelse, föräldrar, och äktenskapsnotiser. Alla dessa händelser är arrangerade på översikt på så sätt att du kan se vad som har påverkat personen under hans eller hennes livstid.

I fönstrets nedre del finns två kontroller vilka beskrivs nedan:

Visningsalternativ
Du kan se Kronologivyn på två olika sätt. antingen som Rapportstil eller som  Liststil.  Rapportstilen är en vanlig "gridlista".  Liststil visas i en rich text box vilken erbjuder mer formatering. Klicka på nedpilen för att växla mellan alternativen.

Alternativ
 • Redigera person - Visar aktuell persons Personinformationsfönster  i vilket du kan se, redigera och lägga till information.  (Se Personinformationsfönstretför ytterligare information.)
 • Skriv ut - Skickar innehållet i Kronologivyn till din skrivare med i stort sett samma innehåll som det som visas på skärmen.  (Se Rapport nedan för att skapa en rapport med många utskriftsalternativ.)
 • Visa alternativ... - Öppnar fönstret Kronologialternativ. I detta fönster kan du välja/ta bort information som skall visas i vyn, ändra färgalternativ, kolumnbredder och anger rapportalternativ. (Se Kronologyalternativ för mer information.)
 • Report - När du klickar på detta alternativ skapas en förhandskopia av Kronologirapporten med användning av de alternativ som angivits i Kronologalternativ. Denna rapport kan inkludera en tidslinje- och ålderskolumn såväl som andra färg- ocgformatteringsalternativ. (Se Kronologirapport för mer information.)
 • Compare Two People - The Chronology Comparison Report combines the names, surrounding family, and events of two people and displays them side-by-side in date order making it much easier to see if they are really the same person and should be merged together. Se Chronology Comparison för mer information.
 • Hjälp - Visar denna hjälpsida. 

  Navigation
  Du kan använda alla Legacy standard navigeringsfunktioner när du använder Kronologivyn. Dessa inkluderar Bokmärken och Snabbokmärken, Person- och Äkenskapstaggar, Framåt och Bakåt knapparna och Historiklistan. Du kan också växla till andra personer genom att använda Namnlistan och Äktenskapslistan, och också använda dig av Sökfunktioner och funktionen Gå Till ID Nummer.

  Scrollning genom märkta poster
  När du har använt dig av mer än ett "märke" för en viss "märknivå" kan du klicka på den högra och den vänstra pilen på märkknappen i fönstrets nedre del för att scrolla fram eller tillbaka genom alla märkta personer.

  Anm: Om du använder alternativet Rapportstil och temporärt vill ändra storleken på typsnittet kan du göra detta genom att hålla ner Ctrl tangenten och använda hjulet (om du har något) på din mus.  

  9-0123 : 01103 RK