Innehåll - Index


Välj och utför

Välj och utför innebär att man väljer ett objekt som startar en aktivitet t.ex. man klickar på ett verktyg i verktygsraden och ett fönster öppnas eller en åtgärd utförs.

10-1087 : 20109 RK