Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Barnkolumner i Familjevyn

Det finns två ställen där du kan välja antalet kolumner:
  • Gör menyval Alternativ->Anpassa->8. Visa->8.5 Barnkolumner i Familjevyn och välj det antal kolumner som du önskar.


  • Högerklicka på ett barns namn i Familjevyn, välj Visa och klicka för det alternativ som du önskar

    Du kan välja ett av fem visningsalternativ för barnlisteboxen i Familjevyn. Valen inkluderar alternativt en-, två- eller trekolumnsalternativ, bästa passning eller en skrollningslista (grid). De flesta familjer har inte mer än tio barn så val av en tvåkolumnsvisning ger mer plats för namnen. Bästa passning kommer automatisk att välja kolumnalternativ beroende på antalet barn i familjen.
    Skrollningslistan visar ett barn per linje och visar kolumner för  Barnnummer, Fullständigt namn, Sex, Födelsedatum, Födelseort, Dödsdatum och Dödsort. (Du kan välja kolumninnehåll från ett stort antal alternativ genom att högerklicka på någon av kolumnrubrikerna. Se Anpassa barnkolumnslistning.) För att ändra gridutseende så högerklickar du på något barns namn och väljer därefter i rullgardinsmenyn som visas Visa -> Skrollningslista (grid).

    9-1317 : 80613 RK