Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Kontrollera sökvägar (Multimedia)

För att kontrollera alla multimedia filsökvägar gör du på verktygsraden menyval Alternativ->Anpassa_>6. Sökvägar->Standardsökväg till multimediafiler och klickar på på Testa alla multimediasökvägar.

Fönstret Kontrollera placeringen för alla bild/ljud/video/dokument - filer öppnas.När du importerar information från en GEDCOM-fil som innehåller referenser till bild, ljud, video och dokumentfiler måste Legacy få veta var dessa filer finns lagrade på den nya datorn. 

I de flesta fall meföljer inte multimediafilerna när du erhåller en GEDCOM- fil från en annan person. För att återfinna saknade länkar kan du låta Legacy söka efter dem. För att göra detta klicka på Fortsätt.

Om du vill glömma allt vad som gäller multimediafiler i Din familjefil klickar du på Radera alla bild/ljud/video/dokument - filer.

Koppla bort ogiltiga multimediasökvägar
När du kopplar en multimediafil till någon eller någonting i Legacy läggs länken till i baslistan för Bildsökvägar. När du tar bort en länk tas sökvägen inte bort automatiskt eftersom andra filer kanske använder den. Om du vill att Legacy skall kontrollera alla sökvägar i listan och därefter radera de sökvägar som inte längre används klickar du på Radera bild/ljud/video/dokument - sökvägar som inte längre används.

Förteckning över saknade multimediafiler
Du kan se en förteckning över alla saknade multimediafiler i Familjefilen genom att klicka på Visa lista över alla multimediasökvägar innan du klickar på Fortsätt. Alla saknade filer finns loggade i en fil som är benämnd Missing.txt och som återfinns i den mapp som Legacy finns installerad. Legacy frågar om du vill öppna denna fil i Notepad. Filen innehåller även namnet på den person och hans/hennes RIN-nummer som är kopplade till respektive fil.

8-1234 : 40101 RK