Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Filunderhåll - Kontrollera / Reparera en Familjefil

För att kontrollera/reparera en Familjefil gör du menyval Arkiv->Filunderhåll->Kontrollera/Reparera i verktygsfältet

  

Radera borttagna poster
När personer tas bort från Familjefilen tas alla referenser till dem bort men posten ligger kvar. För att radera informationen och göra plats för ny information använder du denna funktion. Legacy kommer att gå igenom filen och radera all oanvänd information som inte är refererad. Samtidigt kontrolleras interna kopplingar i Familjefilen.

Integritetskontroller
Legacy går igenom din Familjefil och kontrollerar riktigheten i alla länkar för kontroll att det inte finns några kopplingar till raderade poster.

Fellogg
Alla åtgärder som gjordes under kontrollen sparas i en textfil som heter ERROR.LOG i [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Log folder. Denna fil kan du titta i med hjälp av valfri texthanterare eller annan ordbehandlare.

Anm.:Filunderhåll i Legacy består av nedanstående fyra alternativ:
 
Filunderhåll - Kontrollera / Reparera en familjefil (detta alternativ)
Rensning av baslistor
Komprimera familjefil
Bestäm filens sorteringsordning .  


9-0054 : 70131 RK