Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Teckenöversikt

Teckenöversikten kan nås på två olika sätt:
 • Det första sättet är att trycka på F6 när du är i valfritt inmatningsfält. Varje tecken som väljs från Teckenöversikten kopieras in i texten där du står med markören.
 • Det andra sättet är att öppna Teckenöversikten genom att klicka på den blå knappen över Specialtecken raden i alla inmatningsfönster.   Teckenöversikten används för att välja tecken som inte finns på tangentbordet.  Raden kan innehålla upp till åtta tecken som är direkt tillgängliga i inmatningsfälten. Se Specialtecken för mer information.

  Hur du väljer specialtecken
  Dubbelklicka på valfritt tecken i listan. Detta kopierar tecknet till Önskade tecken fältet överst. När du väljer tecken som ska in i ett inmatningsfält kan du välja hur många tecken som helst. Som exempel om du matar in ordet Señoría kan du mata in Se i fältet, trycka F6 och sedan Dubbelklicka på tecknen ñ, o, r, í, och a. Detta lägger in resten av tecknen i Önskade tecken fältet. Klicka på Spara så läggs tecknen in och ordet är klart.

  Om du vill fylla i Specialtecken raden, dubbelklicka på upp till åtta tecken som du använder oftast. Som exempel á é í ó ú ñ.

  9-0073 : 40715 RK