Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Kalenderlista

Fönstret Alternativ för Kalenderlista öppnas med menyval Rapporter->Andra rapporter->Kalenderlista i menyfältsområdet.
Kalenderlistan skriver vertikala kalendrar med antingen födelse eller vigseldatum. Följande alternativ finns:

Flik: Inkludera
Poster som skall tas med
 • Endast levande personer - Ta med bara personer som är märkta som levande. Detta gör du i Informationsfönstret.
 • Alla personer, levande och döda - Ta med alla personer oavsett om de lever eller är döda. Om din familjefil är stor kan detta val resultera i stora kalendrar.
 • Endast döda personer - Ta med endast personer som du uppgivit som döda. Detta gör du i Informationsfönstret.
 • Endast levande märkta personer - Ta med endast personer som är märkta som levande och har ett visst märkesnummer. (Se Märka poster för mer information.)
 • Alla märkta personer, levande och döda - Ta med alla personer med ett visst personmärke oavsett om de lever eller är döda.(Se Märka poster för mer information.)
 • Endast döda, märkta personer - Ta med bara döda personer med ett visst personmärke.

  Inkludera RIN & MRIN nummer - Markera detta alternativ om du vill inkludera person och äktenskapsnummer i databasen på kalendern.

  Inkludera vertikala linjer - Detta gör att vertikala linjer skrivs ut på kalendern

  Hoppa över tomma rader - Detta gör att dagar utan information inte skrivs ut

  Hoppa över tomma månader - Detta gör att månader utan information inte skrivs ut.

  Flik: Alternativ 
 • Namn format - Efternamn, Förnamn / Förnamn, Efternamn - Du kan skriva ut namn som Efternamn, Förnamn eller Förnamn Efternamn. Markera önskat val.
 • Du kan också välja att ha de namn en kvinna har som gift visade i kalendern i stället för deras namn vid födelsen. (Se Namn som gift)

  Kalendertyp
 • Födelsedagar - Vid utskrift kan du välja att ta med Födelsedatum, Födelseort och lder. Åldern beräknas antingen som ålder vid dödsfall eller ålder vid utskriftsdatum.
 • Bröllopsdagar - Vid utskrift av vigselkalender kan du inkludera personnamn, vigseldatum, vigselort och hur många år de varit gifta. Du kan också välja bort personer som skilt sig.

  Rapportspråk
  Du kan välja olika språk för rapporten. För att välja ett språk klicka på Rapportspråk och välj ett språk i listan. För att återställa rapportspråk klicka på Å(terställ) knappen

  Flik: Månader
  Månader för utskrift - Markera de månader du vill ha med i kalendern. Du kan radera alla markeringar genom att klicka på Radera alla. Du kan välja alla genom att klicka på Välj alla.

  Ändra typsnitt 
  Klicka på Ändra typsnitt för att ändra typsnitt eller storlek. 

  Utskriftsformat
  Klicka på Utskriftsformat för att anpassa marginaler, pappersstorlek etc.

  Kalenderår  
  Välj vilket år du vill skriva ut kalendern för.

  Utskriftsval 
  Du kan välja att skapa och skriva ut rapporten på olika sätt. Du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen för förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • PDF Fil - Visar rapporten i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra personer med e-post.  (Denna funktion ingår endast i Deluxe Edition.)

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Anm: Rapportinställningarna för Kalenderlistan finns sparade i filen Calendar.usr som finns i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-1286 : 70219 RK