Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Källa - Källalternativ

Nedanstående fönster nås med menyval Rapporter->Publiceringscentrum->flik Alternativ->knapp Källalternativ.Skriv ut källreferenser
Skriver ut var information om personen hittades.
När ett antal rapporter skrivs ut t.ex. familjerapporter och personuella rapporter kan du välja att skriva ut källreferenser i anslutning till varje rapport eller alla referenser för hela gruppen av rapporter i slutet av utskriften. När utskrift av en bok sker kan du välja att skriva ut källreferenserna som fotnoter, slutnoter efter varje generation eller som slutnoter i slutet av boken.  
  • Bibliografi - Skriver ut en bibliografi i slutet av en rapport. (En bibliografi är en lista av böcker och andra verk som citerats i rapportern som källor.)
  • Ta med bilder av källan - Ta med förvald bild (om sådan finns) för varje källa.
  • Ta med bilder av källdetalj - Ta med förvald bild (om sådan finns) för varje källdetalj.
  • Bildalternativ - Du kan välja relativ storlek på infogade bilder (liten, medel eller stor) eller en anpassad bildarea. Bilderna kan skrivas ut med bildtext och beskrivning. Bilderna kan också skrivas ut med en bakgrundsskugga med varierande ljusstyrka och bredd.To select or change the picture options, click the Set Source Picture Options... button. The Picture Options screen where you can make the changes.

    9-0238 : 40107 RK