Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Tom familjerapport

För att  skriva ut en tom Familjerapport gör du följande:

1. Klicka på Rapport menyn.
2.  Klicka på fliken Familjerapport
3. Välj Tom rapport i nedre högra hörnet och sätt ett märke i kryssrutan.
4. Välj inställningsalternativ (se nedan)
5. Klicka antingen Förhandsgranska eller Skriva ut  för att se rapporten.

Du kan skriva ut en tom Familjerapport som du kan fylla i med penna på forskningresor eller sända till andra för att fyllas i.

Följande alternativ är tillgängliga:

Vad ska inkluderas
Familjerapporten innehåller som standard alla basinformation. Du kan inkludera ytterligare rader genom att välja följande:
 • Döptes datum och ort
 • Yrke
 • Dödsorsak
 • Make notiser (ange antalet rader som skall ingå)
 • Maka notiser (ange antalet rader som skall ingå)
 • SDH förordningsinformation

  Du kan också ange antal barn och make/maka rader som ska skrivas ut.

  Forskarinformation
  Genom att markera detta skrivs ditt namn, adress och övrig information ut på en rad längst ner på varje sida.

  Alternativ
 • Sidorientering - Du kan välja stående eller liggande format.
 • Radavstånd - Du kan justera radavståndet till tät, medel eller gles. Tätt mellanrum för att fler rader får plats på en sida men texten kan bli svårare att läsa. Glest mellanrum gör att man kan får mer utrymme att skriva i mellan raderna.
 • Ändra typsnitt - Du kan välja typsnitt och storlek för rubriker och data.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i två format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen för förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra personer med e-post.  (Denna funktion ingår endast i Deluxe Edition.)

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Anm:  Inställningarna för Tom Familjerapport sparas i en fil som benämns  BlkFGS.usr [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr mappen.

  9-1119 : 60816 RK