Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sök - Felaktiga datumformat

Sökning efter Felaktiga datumformat nås med menyval Sök->Hitta->Övrigt och i fönstret markerar Alla poster med ogiltiga datum. Sökningen startar när du därefter klickar på Sök Första.
 
Legacy låter dig använda många olika datumformat både för inmatning och visning i programmet. Du kan mata in datum på nästan alla tänkbara sätt och de formateras enligt dina inställningar.   (Se Datum för mer information.)

Du kan naturligtvis mata in data så den inte blir formaterade eller igenkända av Legacy. Legacy kan använda delar av datumet för sortering även om hela datumet är inte korrekt angivet. Som exempel, vid slutet av 1845, är ett inte godkänt datum (även om Legacy kommer att använda 1845 för sortering).  Ett annat sätt att få felaktiga datum är vid import av GEDCOM filer.

Du kan låta Legacy söka igenom alla personer och äktenskap som har felaktiga datum genom att använda Alla poster med felaktiga datum alternativet på Sök funktionen. Detta hittar alla felaktiga datum överallt. (Se  Övriga sökningar fliken för beskrivning av Sökning i databaser r mer information.)

Se också:
Okända datum 
Importera en GEDCOM fil 
Anpassa datumvisning 

9-0197 : 40803 RK