Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Säkerhetskopia - Tillgänglig under pågående session

Vid alla tillfällen då du importerar nya personer och familjer in i en Familjefil tar Legacy automatiskt en säkerhetskopia.

Denna kopia är tillgänglig för användning tills dess du avslutar Legacy. När programmet stängs raderas säkerhetskopian.

Om du när du har gjort en import ångrar att du har gjort den kan du återställa filen till utgångsläget genom att göra menyval Verktyg->Ångra import i verktygsfältet.

(Om du påbörjar ytterligare en import under den pågående sessionen frågar Legacy om du vill behålla den tidigare säkerhetskopian, gjord vid den första importen, eller göra en ny säkerhetskopia före den aktuella importen.)

9-1278 : 70530 RK