Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Bifoga en fil i Outlook Express

Hur du bifogar filer till ett meddelande:

1. Starta ett nytt meddelande eller svara på ett existerande meddelande.

2. Välj en av följande tre sätt att öppna fönstret Insert Attachment:

a. Klicka på Attach med gem ikonen och välj önskad fil.

b. Välj File Attachment från Insert menyn och välj sedan den önskade filen.

c. Drag filikonen från Skrivbordet eller en mapp och släpp den någonstans i meddelandets.textruta

3. Avsluta ditt meddelande och sänd det.

9-0160 : 70215 RK