Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Bifoga - en fil i Netscape Communicator

Hur du bifogar filer till ett meddelande:

1. Starta ett nytt meddelande eller svara på ett existerande meddelande.

2. Klicka på Gem fliken eller knappen.

3. Klicka inom det vita fältet i gemfliken och välj sedan filen du vill bifoga. Den fylls då i gemflikens yta.

4. Avsluta ditt meddelande och sänd det.

9-0158 : 30914 RK