Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Bifoga - en fil i Eudora

Hur du bifogar filer till ett meddelande:

1. Starta ett nytt meddelande eller svara på ett existerande meddelande.

2. Välj en av följande tre sätt att öppna Insert Attachment fönstret:

a. Klicka på gem ikonen och välj önskad fil.
b. Välj Attach file i Message menyn och välj den önskade filen.
c. Dra ikonen för filen från Skrivbordet eller en Mapp och släpp den någonstans i textrutan i meddelandet.

3. Avsluta ditt meddelande och sänd det.

9-0170 : 31023 RK