Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Koppla - Ett barn till föräldrar

När du lägger till en person kan du antingen lägga till en ny person eller koppla till en redan existerande person som finns i Familjefilen.

För att koppla en person som barn gör du följande:

1. Klicka på en tom barnrad i Familjevyn och välj Koppla till existerande son eller Koppla till existerande dotter från undermenyn. 

 

(Om alla barnrader är fyllda, högerklicka på någon av barnraderna och välj Lägg till Bror eller Lägg till syster från undermenyn.  När Lägg till fönstret visas, välj Koppla till en existerande person.)

2. Välj önskad person från Namnlistan genom att markera namnet och klicka på Välj, eller genom att Dubbelklicka på namnet. Personen kopplas in som son eller dotter.

9-0504 : 31225 RK