Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Anträd

Att skriva ut ett Anträd:

1. Klicka på Rapport knappen i verktygsmenyn eller gör menyval Rapporter->Rapportmeny->Flik: Härstamning.2. Sätt alternativ som beskrivs nedan.

3. Klicka antingen Skriva ut  eller Förhandsgranska för att se rapporten.

Ett Anträd är väldigt lik en Antavla men kan visa fler generationer på en och samma sida. Den enda personliga information som kan inkluderas till varje namn är RIN- nummer, födelse- och dödsår.


Alternativ
 • Rubrik - Standardrubriken är Anträd. Om du vill kalla den något annat kan du ändra rubrik. Du kan också bädda in utbytbara fält i rubriken t.ex. "Anträd för [namn]" där [namn] fältet byts ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa rapoortrubriker för en komplett lista över de fält som är tillgängliga.
 • Antal generationer - Sätt det antal generationer du vill inkludera i rapporten genom att använda UPP och NER pilarna.
 • Drag ihop varje generation -Varje äldre generation som drags ihop gör trädet lättare att läsa. Du kan göra de indragningar du önskar för varje enskild generation.

  Rapport alternativ
  För en komplett lista och förklaring av alla rapportalternativ som som innebär att välja innehåll, formatering, bilder, sidinställningar, källor, fötter och typsnitt gå till Rapportalternativ.

  Rapportspråk
  Du kan välja olika språk när du skapar rapporten. För att välja språk klicka på Rapportspråk knappen och välj språkfil som ska användas vid skapande av rapporten. Det finns många språkfiler. För att återställa språkvalet klicka på Återställ knappen.

  Anm: Alla programproducerade rubriker och underrubriker coh etiketter och alla datum kommer att översättas medan användarinskrivna objekt så som rubriker och platser inte kommer att översättas

  Skapa index
  Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ knappen kan Legacy skapa alfabetiskt index och valfri ortsindex. Detta är bra om du skriver ut ett stort antal i följd numrerade rapporter. Index inkluderar varje person som visas på en sida och deras position på sidan. Index kan vara antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Registeralternativ för att välja registerformat. (Se Registeralternativ för mer information.)

  Skriv ut
  När du satt alla alternativen klicka antingen på Förhandsgranska knappen för att se rapporten på skärm innan den skrivs ut eller klicka Skriv ut  för att skriva ut direkt till skrivaren.

  För mer information om utskriftsalternativ klicka här.

  Se också:

  Familjerapport
  Ättlingar rapport
  Antavlor
  Personrapport
  Tidslinje rapport
  Stamtavla, Antavla
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Ättlingskildring
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  9-1135 : 61227 RK