Innehåll - Index - Föreg - Nästa


SDH - Äkta hälfters förordningsinformation

Fönstret SDH Förordningsinformation når du genom att klicka på knappen antingen Make eller  Maka rutan i Familjevyn eller i Antavlevyn eller från Personinformationsfönstret under förutsättning att du i verktygsfältetunder Alternativ->Anpassa->1. Programstart->1.9 SDH har markerat att förordningsinformation skall visas 

SDH förordningsinformation formuläret visar make och makas dop, begåvning och förseglingsdatum och ort och deras vigsel förseglingsinformation.


Repetera tangenter
Vid ifyllandet av förordningsdatum och tempel kan du använda följande metoder för att repetera information från föregående formulär som du fyllde i:
  • Repetera - När du använder denna knapp kopieras data från föregående persons fält till aktuell persons fält under pågående session.
  • Alt-R, Ctrl-R och F8 - Trycker du på någon av dessa tangenter sker samma sak som för Repetera.
  • Radrubriker - Klickar du på en radrubrik till vänster om ett fält som Dop, Begåvning etc kopieras både datum och tempel. Detta är detsamma som att klicka på Repeteraknappen två gånger. Högerklickar du på en rubrik visas sparade datum.

    Se SDH Förordningsinformation för mer detaljer.

    9-1181 : 40803 RK