Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anboksrapport

Du skapar en Anbok på följande sätt:

1. Gör menyval Rapporter->Anboksrapport i verktygsfältet.

2. Fönstret Alternativ för anboksrapport visas. Sätt alternativ som beskrivs nedan.

 

3. Klicka antingen på Skriv ut  eller Förhandsgranska för att se rapporten.

En Anbok är en bokliknande rapport som börjar med en person och sedan fyller på med alla anor för angivet antal generationer bakåt i tiden. Denna typ av rapport beskriver kortfattat varje person och ger varje person ett unikt ättlingsnummer.

Startpersonen tilldelas nummer 1. Med denna persons nummer som utgångsnummer ges hans/hennes far ett nummer som är Dubbelt så stort. Individens mor tilldelas ett nummer som är Dubbelt så stort plus 1. Om du är nummer 1 är din far nummer 2 och din mor nummer 3, din farfar och farmor är nummer 4 och 5 och din morfar och mormor är nummer 6 och 7 osv. Om en person saknas så utesluts hans/hennes nummer. En persons barn tilldelas alltid ett nummer som är hälften så stor som hans/hennes far.

Flik: Alternativ
 • Infoga understrykning för saknade - Lägger in ett understruket tomt utrymme för senare inläggning av saknad information som namn, datum och platser.
 • Generationer - Antal generationer som ska ingå i rapporten. En tre generationsrapport innehåller en person, dennes föräldrar och deras föräldrar.
 • Innehållsförteckning - Legacy kan skapa en innehållsförteckning som anger startsida för varje generation. Du kan ange om du vill ha hjälplinjer till sidnumren. Om du önskar börja innehållsförteckningen på en udda sida så markerar du detta alternativ.
 • Visa makar för barn - Infogar om markerad en kortfattad beskrivning om varje barns maka. 

  Flik: Sidutformning
 • Börja på ny sida efter varje generation - Varje ny generation börjar på ny sida.
 • Starta på ett ojämnt sidnummer - Om du önskar börja på en udda sida så markerar du detta alternativ.
 • Skriv namn i fetstil - Namn skrivs ut i fetstil. 
 • Styckeindrag - I respektive ruta anger du hur resp data skall visas.
 • Anpassat radavstånd i rapport - Låter dig avgöra hur många tomma rader som skall inkluderas i rapportens olika delar. Se Rapporter - Radavstånd för mer information

  Flik: Rubrikutformning
 • Rubrik överst på sida 1 - Rubrik som skrivs ut överst på rapportens första sida (efter titelsidan. Du kan också lägga in inbäddade fält i rapporttiteln t.ex Ättlingsskildring för [Namn] där [Namn] ersätts av personens namn när rapporten skapas.  (Se Anpassa rapporttitel för mer information och en komplett lista över tillgängliga fält.)
 • Sidhuvud överst på varje sida utom den första - Du kan också lägga in inbäddade fält i rapporttiteln t.ex Ättlingsskildring för [Namn] där [Namn] ersätts av personens namn när rapporten skapas.  (Se Anpassa rapporttitel för mer information och en komplett lista över tillgängliga fält.)
   När du öppnar detta fönster visas som standard "Anor till [FulltNamn]". Du kan anpassa rubrikerna genom att lägga till [alternativa fältnamn].  (Se Anpassa rappportrubriker för en komplett lista över tillgängliga fält.) Fälten sparas och visas varje gång du öppnar Anboksrapporten.
 • Text i undertitlar för generationer-Specifies the type of generation subtitles printed.  These can include the generation number (Generation One, Generation Two) or the Relationship of the generation (Parents, Grandparents) or both (Generation Two, Parents).  You can also specify the position of the subtitles as being left- or center-justified.

  Flik: Ordföljd 1
  Du kan ange fraser som används för att skapa meningar i rapportens olika avsnitt. Dessa inkluderar:
 • Personliga händelser - Händelser i [hans/hennes] liv:
 • Äktenskapshändelser - Händelser i deras äktenskap:
 • Children (if couple was married).  For example, Children from this marriage were:
  If there was only one child.  For example, The child from this marriage was:
 • Children (if couple was not married)   For example, Their children were:
  If there was only one child.  For example, Their child was:
 • Children (if a single father or mother)  For example, Her children were:
  If there was only one child.  For example, Her child was:
  Person- och äktenskapshändelser och Barn kan inkludera inbäddade fält som ersätts när rapporten skapas. Som exempel,  Händelser för [förnamn] var:.  (Se Anpassa rapporttitel för mer information och en komplett lista över tillgängliga fält.)

  Flik: Ordföljd 2
  Under denna flik kan du ange fraser som används för notiser. Dessa inkluderar: Allmänna notiser, Forskningsnotiser, Medicinska notiser, Äktenskapsnotiser, Födelsenotiser, Dopnotiser, Dödsnotiser och Begravningsnotiser.
  You can include embedded fields that are replaced during the generation of the report.  For example, General Notes for [firstname]:.  (See Report Title Options for more information and a complete list of the fields available.)

  Registeralternativ 
  När du klickar på Registeralternativ (under flik Alternativ) öppnas ett fönster i vilket Du kan ange hur ett Namnregister och ett alternativt Ortregister skall skrivas ut. Detta är särskilt användbart när du skriver ut stora i löpande följd numrerade rapporter. Registret innehåller alla personer och visar var (sida och position) de återfinns i rapporten. Registret kan skrivas ut med eller utan linjer och i en, två eller tre kolumner.

  Rapportalternativ
  Klicka här för en komplett lista och förklaringar på alla rapportalternativ som finns (inkl information ingående i rapporten, alternativ för formatering, bilder, källor, sidinställningar, sidhuvuden och sidfötter och typsnitt).

  Titelsida
  Genom att markera kryssrutan i övre vänstra hörnet på Titelsida knappen kan Legacy skapa en titelsida för rapporten. Klicka på Titelsida för att sätta olika rubrikalternativ. Alternativen är:
 • Rubriktext - Titeln på titelsidan.
 • Titeltext sidfot - Text som skrivs ut längst ner på titelsidan.
 • Bild - Du kan välja en bild som skrivs ut på titelsidan. Bilden kan vara liten, medel eller stor.
 • Bildtext - Text  under bilden.
 • Skuggningsfärg -Du kan ha en skugglist bakom bilden.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:


 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när Textfil används som utskriftsformat.)
 • HTML Fil - Sänder rapporten till en HTML- fil som kan användas på en webbsida eller sändas som ett E- postmeddelande. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när HTML- fil används som utskriftsformat.)
 • Rich Text Fil - Sparar rapporten som en formatterad fil på disken. Filen innehåller all formattering så som fetstil, indrag, typsnitt och teckenstorlek. Den innehåller även index och innehållsförteckning. Denna fil kan läsas in i Din ordbehandlare för fortsatt redigering och formattering.
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  Se Rapporter - Utskriftsalternativ för med information.

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsvisning för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Se också:
  Familjerapport
  Ättlingar rapport
  Antavlor
  Personrapport
  Tidslinje rapport
  Stamtavla, Antavla
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Ättlingskildring
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor
  Anträd på farssidan

  Anm:  Inställningarna för rapport Anbok sparas i en fil som benämns  Ances.usr i mappen [Mina dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ folder.
   
  9-1137 : 70303 RK