Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Livsskeden

  För att skriva ut rapporten Livsskeden gör du följande:
 
1. Gör menyval Visa->Livsskeden, i verktygsfältet. (Du kan också klicka på Ctrl-A i huvudvyerna).

2. När fönstret Alternativ för Livsskedesrapport öppnas klickar du på Skriv ut rapport. 

3. Ange alternativ som beskrivs nedan.

4. Klicka antingen på Skriv ut eller Förh.granska för att se rapporten.

Formateringsalternativ 
Du kan anpassa rapportens utseende genom att ange formatteringsalternativ.  Se Orientering, Radavstånd och Utskriftsformat för mer information av varje alternativ.
 • Utskriftsformat - Klicka på denna knapp om du vill anpassa utseendet på rapporten. Se Utskriftsformat för ytterligare information.
 • Typsnitt - Använd denna knapp om du vill ange vilka typsnitt som skall användas. Klicka här för ytterligare information

  Utskriftsval 
  Du kan välja att skapa och skriva ut rapporten på olika sätt. Du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen för Förhandsgranskning eller direkt till Skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • PDF Fil - Visar rapporten i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra personer med e-post.  (Denna funktion ingår endast i Deluxe Edition.)

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  9-1125 : 00831 RK