Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Avancerad radering

Fönstret Avancerad radering öppnas med menyval Namnlista->Alternativ->Avancerad radering  alternativt med:

 Användande av funktionen Avancerad radering i Legacy innebär att du kan radera många personer samtidigt. Detta kan innebära alla personer märkta med ett visst märke i aktuell söklista kan raderas.

Välj de poster du vill radera genom att klicka på antingen:
  • Radera alla personer märkta med: x eller
  • Radera alla personer i Söklistan.

    Det andra alternativet fungerar bara om söklistan visas samtidigt.

    Om du vill se varje post som tas bort, markera rutan Bekräfta varje radering.  Detta gör att ett bekräftelsefönster visas för varje radering.

    Klicka på Utför för att påbörja raderingen.

    9-0015 : 60621 RK