Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Ändra - Bildattribut

Fönstret Justera bildattribut når du genom att klicka på Bild/Foto Visa bild fönstret (som du når genom att klicka på  Bildattribut... i Multimedia-fönstret).

 

Du kan ändra inställningar på en bild för att göra den skarpare. Följande attribut kan ändras:
  • Ljus - Bildens ljusstyrka
  • Kontrast - Den relativa skillnaden mellan ljusa och mörka delar. Ju högre nummer desto vitare vitt och desto svartare svart.
  • Skärpa - Tydlighet i kanter i bilden. Ju högre nummer desto tydligare kanter. Lägre nummer ger otydligare kanter. Om du upprepade gånger klickar på Använd blir bilden skarpare och skarpare (eller otyligare och otydligare om går i negatvi riktning). 

    För att ändra ett värde, klicka antingen på Vänster- eller Höger-pil i ändarna på skalan eller dra markören längs skalan.

    För att ändra bilden till nya värden klicka på Verkställ. När du är nöjd med inställningarna klicka på OK för att återvända till bildvisningsfönstret.

    9-1192 : 31014 RK