Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Ytterligare alternativ för sammanslagning

Ytterligarer alternativ för sammanslagning finns tillgängliga och nås genom att klicka på knappen Alternativ i fönstret Alternativ för sammanslagning. 

Fönstret Alternativ för sammanslagning nås genom att klicka på knappen som nås under fliken Verktyg verktygsraden och där välja Hitta Dubbletter.

Fönstret Ytterligare alternativ för sammanslagning når du genom att klicka på Alternativ i fönstret Alternativ för Sammanslagning.Ta med bara personer som är del av aktuellt sökresultat.
Normalt så går Legacy igenom alla personer i hela Familjefilen vid sökning efter Dubbletter. Om du vill begränsa sökningen kan du använda söklistan. Om du t.ex just har gjort en sökning efter alla personer med efternamn Johansson så letar Legacy endast i poster som innehåller Johansson när programmet söker efter Dubbletter. Ett annat exempel: I Namnlistan märker du alla släktingar till en viss person med ett märke t.ex. märke 3, klicka på Alternativ och välj sedan Visa alla märkta/märke 3 för att endast inkludera märkta släktingar i listan. Du kan nu begränsa sökningen till att bara använda märkta poster i listan. 

Uteslut personer
Om två personer som annars kan anses vara Dubbletter är båda märkta med samma märknummer, används inte av Legacy om detta alternativ är valt. Detta låter dig att manuellt utesluta vissa personer från sammanslagningen.

Märk Dubbletter
Välj detta alternativ för att märka personer när de är sammanslagna. Du kan välja valfritt märkesnummer. Du kan välja ett redan använt nummer som då töms innan det används. Märket töms när du väljer Fortsätt. Detta gör att du sedan kan visa en Söklista med alla sammanslagna personer genom att välja det märket.

Automatisk sammanslagning
Om det inte finns något Födelsedatum, använd Dopdatum vid beslut om två personer automatiskt ska slås samman. Normalt slås inte två personer samman om det saknas födelsedatum.

Normalt måste båda posterna ha tillräckligt med information för att automatisk sammanslagning skall aktiveras. Väljer du detta alternativ så ändrar du reglerna för så att om det saknas information på en sida så kopieras informationen till den andra och sammanslagningen får med sig informationen. Om två poster har olika information så utförs inte automatiska sammanslagning utan de två posterna visas på skärmen. 

9-0068 : 60802 RK