Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Lägg till - Källtyp

Fönstret Källista nås med menyval Visa->Baslistor från verktygsfältet och därefter göra val Källtyp i den rullgardinsmeny som då visas.Legacy kommer med ett antal förinlagda källtyper. Om du vill lägga till en ny typ av källa så skriver du in källtypens namn i textfältet och sedan klickar du på Spara. Den nya källtypen läggs till i den aktuella Familjefilen och du kan fortsättningsvis använda den.

9-1184 :30801 RK