Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Lägg till - Orter

Fönstret Lägg till/redigera ort öppnar du genom att klicka på Lägg till i Baslista-Orter. eller Redigera i Ortlistan.   


 • Ort - En ortbenämning  kan innehålla flera delar information. Det första fältet, Ortnamnet, måste fyllas i för att skapa en ny post i Baslista Orter. Övriga fält är valfria.

  Knappen använder du för att öppna fönstret Ortdatabas  i vilket Du kan söka efter och lägga till ytterligare information om orten.

  Ort
  Fyll i ortnamnet så fullständigt som möjligt med alla nivåer från lägsta till högsta med kommatecken mellan.

  Kort ortnamn
  Fyll i ett kort ortnamn. I en del rapporter är det ont om utrymme och där kan ett kort ortnamn väljas. Exempel: Point Roberts, Whatcom County, Washington, USA kan ges kortnamnet Pt. Roberts, Whatcom, WA..

  Preposition
  Standard preposition före en ort är "i". Som exempel "i Vancouver, British Columbia, Canada" eller "i London, England." En del orter behöver en annan preposition som "på" eller "till." Som exempel " Long Island, New York" eller "till sjöss." Du kan ändra preposition i Prepositionsfältet..

  Anm: Om du ändrar prepositionen "i" till någon annan kommer detta att påverka alla händelser som är kopplade till orten i fråga. Denna ändring åsidosätter alla ortsprepositioner du har eller vill skriva in i Händelsedefinitionen. 

  Notiser
  Du kan mata in valfria kommentarer, historia etc i notisfältet. Dessa kan skrivas ut i ortsregistret i slutet av rapporter.

  Inbäddade formateringskoder i notiser
  Du kan lägga till formateringskoder i dina notiser som används vid utskrift av rapporter och på hemsidor. (Se Text - formatering för mer information.)

  Latitud och Longitud
  Du kan mata in latitud och longitud för en ort om du känner till dem. Ibland kan det vara användbart för att beräkna avstånd och riktning mellan två platser. (Se Latitud och Longitud för mer information.)

  Latitud och longitud måste vara i formatet grader, minuter och sekunder. Grader måste för latitud anges i intervallet 0-90 och för longitud i intervallet 0-180.  Minuter och sekunder anges i intervallet 0-59. Sekunder kan anges med upp till tre decimaler, t.ex. 681234.293.

  I Deluxe Edition finns en Distans och Bäringskalkylator som kan användas för att beräkna avståndet i km eller miles mellan två platser och kompassriktningen mellan dem. Du kan också omvandla decimalkoordinatvärden till grader, minuter och sekunder Klicka   för att använda den. Se Riktnings- och Avståndskalkylator för mer information.

  Bekräftad (bara Deluxe Edition)
  För att hjälpa dig hålla din Ortslista uppdaterad och fri från Dubbletter kan du använda Legacys kryssruta för att markera när en ort blivit bekräftad och ska behållas. Denna markeringsruta återfinns i kolumnen Bekr. i Ortslistan. (Se Baslista - Orterför mer information.)

  9-0128 : 31118 RK