Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Lägg till - Att göra - Uppgift

För att öppna fönstret Att-Göra klickar du på Lägg Till eller Redigera i Att- Göra listan

För att nå Att-Göra listan gör du menyval Visa -> verktygsraden.

För att nå en persons individuella Att-Göra lista klikckar du på på verktygsraden under Make eller Maka i Familjevyn eller så högerklickar du på personens namn i Antavle-, Ättling- eller Indexvyn och väljer i rullgardinsmenyn  Visa-> Att-Göra lista.

Så här gör du för att lägga till en Att-göra uppgift

1. I fönstret Att-göra uppgift välj en kategori för uppgiften i Kategori fältet.  Detta måste du inte göra men det hjälper dig att sortera dina uppgifter. Ord som Microfilm, Bok, eller CD kan hjälpa dig att komma ihåg vilka uppgifter som hör ihop när du gör forskningsresor.

2. Mata in platsen för uppgiften i Att-göra plats fältet. Detta måste du inte heller göra men det hjälper dig att gruppera uppgifter för en viss plats.

3. Mata in ett namn i Uppgift som bör göras fältet.  Detta är en kort allmän beskrivning av uppgiften t.ex. Folkräkning 1890, Uppsala län, Sök efter Anders Andersson med familj.

4. Notera att Öppningsdatum automatiskt blir Dagens datum och Status blir Öppen när du lägger till uppgiften.

5. Om du önskar bli påmind om uppgiften i Legacy Start matar du in ett datum i fältet Påminnelsedatum. Uppgiften kommer då att visas inställt antal dagar före detta datum. 

Inställning av antalet dagar gör du genom att i Legacy Start klicka på och i rullgardinsmenyn välja Alternativ.

 

Antalet dagar som är inställt visas i Legacy start.6. Om uppgiften kräver att du besöker en speciell plats klicka Lägg till knappen på Arkivfliken för att mata in den i Arkivlistan. Mata in Namn, Adress, Telefon plus e-post och Internet adresser. Om platsen redan finns i listan klicka Välj och välj den från Arkivlistan.

7. Ange Typ av uppgift genom att välja en av Forskning, Korrespondens eller Annat.  Du kan då skriva ut en lista sorterad på detta.

8. Ange Prioritet för uppgiften genom att välja en av Hög, Medium, eller Låg.

9. Klicka Uppgiftsbeskrivning filen och mata in en beskrivning av uppgiften.

10. Mata in en summering i Resultat fältet.

11. Klicka Spara när du är klar

Fil ID nummer
Du kan ange ett eget arkivnummer för din Att-göra uppgift om du vill.

Fil ID Assistent
För att hjälpa dig att hitta nästa lediga fil ID-nummer, klicka på Assistent knappen.  (Se Fil ID nummer assistent för mer information.) 

Bädda in formateringskod i notiser
Du kan lägga till formateringskod i din uppgiftsbeskrivningar så att det skrivs ut med fet, kursiv, understruken eller upphöjd text. Dessa koder används på rapporter och hemsidor. (Se Inbäddad textformatering för mer information.)

Använda Att-göra urklipp (bara Deluxe Edition)

Att kopiera Att-göra uppgift till urklippshanteraren:
1. Markera uppgiften du vill kopiera
2. Klicka   knappen.

Att klistra in en Att-göra uppgift från urklippshanteraren till listan:
1. Öppna Att-göra listan du vill lägga till uppgiften till.
2. Klicka   knappen.

Att spara aktuellt Att-göra urklipp till disk:
1. Se till att du har kopierat Att-göra uppgiften till urklippshanteraren.
2. Klicka   knappen.
3. Markera en av de tio raderna där du vill spara urklippet.
4. Mata in ett namn för det sparade urklippet i Namnfältet.
5. Klicka Spara

Att hämta ett Att-göra urklipp från disk:
1. Klicka på .
2. Markera det urklipp du vill hämta.
3. Klicka Hämta. Att göra uppgiften är nu tillgänglig i urklippshanteraren och kan klistras in i valfri Att-göra lista.

Anm: Inställningarna för Att-Göra listan sparas i en fil som benämns ToDo.usr i mappen \Users\Namn\Documents\Legacy Family Tree Beta 8\_AppData\Usr\.

9-0067 : 40120 RK