Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Lägg till eller ändra - Barn till föräldrarelationFör att lägga till ett nytt relationsnamn klicka på Lägg till i och skriv in det nya namnet
Du kan ange varje barns relation till sin far och mor. Dessa relationer kan t.ex. vara:

Adopterad
Fosterbarn
Förseglad

Relationerna kan även vara okänd eller ej fastställd och kan  vara olika för mor och far. Kanske fadern är biologisk och modern är adoptiv. Standardinställning är Biologisk  som visas som tomt fält.
  • För att lägga till ett nytt relationsnamn i Barn-förälder relationslista, klicka på Lägg till och skriv in ett nytt namn. 
  • För att redigera ett existerande relationsnamn, markera raden och klicka på Redigera knappen. 

    Gör önskade ändringar och klicka Spara.

    9-0222 : 81011 RK