Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Lägg till - Tempelnamn

Tempel finns lagrade i Tempellistan. För att lägga till ett nytt tempelnamn i Tempellistan klicka på Lägg till. Fönstret Lägg till/Redigera tempel öppnas:


Skriv in den officiella förkortningen och tempelnamnet som en textsträng med mellanslag-minustecken-mellanslag mellan dem och klicka Spara. Exempelvis, SLAKE - Salt Lake City, UT.  

9-1117 : 31010 RK