Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Lägg till - Person

Fönstret Lägg till en XX för XX visas när du har valt att lägga till en ny person i din Familjefil som skall länkas till en annan person.  Detta kan vara en ny förälder, make/maka, ett syskon eller ett barn.När du lägger till en person i Familjefilen, kan du antingen lägga till en helt ny person eller länka till en person som redan finns i Familjefilen. Om du är osäker om personen redan finns i Familjefilen eller inte, klicka på Koppla till befintlig person i Namnlistan för att se Namnlistan.  I den kan du se alla registrerade namn för att se om personen redan finns. Om inte klicka på Avbryt och klicka sedan på Lägg till en ny person.

9-1019 : 30930 RK