Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Adresser till källor

Adresserna i Baslista - Källista kan kopplas till många källcitat i din Familjefil. Om du ändrar en källadress i listan så ändras även alla citat etc som använder adressen som referens. du har nu tre val:

1. Fortsätt och ändra källadressen medveten om att alla referenser till adressen ändras.

2. Gör en kopia av adressen, redigera och gör önskade förändringar och skapa på detta sätt en ny adress som aktuellt citat skall referera till.

3. Klicka på Avbryt för att avbryta de förändringar du har gjort.

9-1061 : 80613 RK