Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 4. Datastandard
Fönstret  Anpassa - Datastandard nås från verktygsfältetgenom menyval Alternativ->Anpassa->4. Data standard. (Se Anpassa alternativ för en summering av anpassade alternativ.)4.1 Standardmarkering för Levande
Välj det Standardvärde för Levande som du vill ha när du lägger till nya personer. Använd föregående behåller inställningen från senast tillagda person. Detta är praktiskt när du lägger till en stor grupp personer, som skall ha samma inställning.

4.2 Standardnottyp
När du öppnar notisfönstret kan du antingen öppna senast använda notistyp (allmänna, forskning eller medicinska) eller alltid öppna fliken med Allmänna notiser

4.3 Placering av markören i notiser
När ett notisfält visas kan du välja att få markören placerad i början eller slutet av redan befintliga notiser. Om den placeras i slutet kan innehållet rullas ner så att slutet på notisen visas i rutan.

4.4 När nya data läggs till
När poster tas bort från Familjefilen, lämnar de "hål" i de löpande nummerserierna som används för personer och äktenskap. Detta händer även när du slår samman Dubblettposter. Du kan återanvända dessa övergivna nummer när du lägger till nya poster (eller importerar dem) genom att bocka för alternativet Återanvänd RIN som inte längre används.

4.5 Standardriktningar för latitud och longitud
Latitud anger en orts placeringen norr eller söder om ekvatorn och beskrivs genom vinkelmätningar som sträcker sig från 0° på ekvatorn till 90° på polerna. Longitud anger en orts placering öster eller väster om en nord-sydlig linje som kallas nollmeridianen och mäts i vinklar som sträcker sig från 0° på nollmeridianen till 180° på internationella datumlinjen. Om de flesta orter i din familjefil finns i den östra och norra hemisfären kan du välja standardriktning till Ö och N för latitud och longitud. Om din familj kommer från någon annan plats på jorden kan du välja tillämpliga riktningar som standard.

Latitud och longitud kan anges i Legacy's baslistor för Orter, Adresser och Arkiv. (Se  Lägg till och redigera orter eller Lägga till / ändra adresser.)

4.6 Band för snabbval av specialtecken
När du matar in information om familjer erbjuder Legacy en funktion som kan hjälpa dig att snabbt mata in internationella tecken. Du kan välja upp till åtta tecken som visas i ett "band" vid sidan av inmatningsfönstret. När du behöver ett av tecknen så klickar du helt enkelt på det och automatiskt skrivs det in där du håller på att skriva. För att välja  tecken till bandet klickar du på knappen Ändra. Fönstret Välj specialtecknen öppnas genom att redigera raden Önskade tecken kan du välja upp till åtta tecken.4.7 Måttenhet
Välj det måttsystem som du vill använda i Legacy, antingen tum eller centimeter.

4.8 Tidsformat
Du kan välja att visa tider med antingen 12 eller 24 timmarsvisning.

Saving Your Settings as Future Default Values
You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults. See How Legacy Saves Option Settings for more information.
Changing the Settings Back to Their Default Values
You can change the customize options back to their default settings. See How Legacy Saves Option Settings <hs557.htm> for more information.
For information on the other sections in the Customize area, see:

Återställ till Standard
För att återställa anpassade inställningar till standard kan du göra på något av följande sätt:
 • För att återställa alla alternativ till grundvärden klicka på Återställ till Standard längst ner i fönstret. du får frågan: Är du säker på att du vill återställa alla flikar till standard(värden)?
 • För att återställa alla värden enbart på aktuell flik, högerklicka på fliknamnet. Som exempel, ett högerklick på Datum överst på Datumfliken ger dig frågan: Återställa denna flik till standard?
 • För att ändra värdena enbart i en sektion till grundvärdet, högerklicka på sektionens rubrik. Som exempel, ett högerklick på sektionen Tidsformat ger dig frågan: Återställa denna sektion till standard? 


  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data
  3. Dataformatering
  4. Data standard - Detta fönster
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0214 : 40930 RK