Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Varning - Dubblett funnen

När den aktuella rapporten skapades återfanns samma person på mer än ett ställe. Detta kan vara den faktiska omständigheten när släktingar t.ex. kusiner gifter sig med varandra. Det kan också hända om en person av misstag länkas till varandra t.ex. om en farfar länkas in som en son. Detta skapar en ändlös relationsslinga vilken måste rättas till.

Legacy varnar för en dubblett när samma person påträffas tre gånger. När en varning ges kan du:

1. Ange ett nummer för ytterligare påträffande genom att klicka på upp och ner pilarna till höger om textboxen och därefter klicka på Fortsätt

2. Notera vilken person eller vilket par som visas överst i varningsmeddelandet och sedan klicka på Avbryt. Därefter söker du efter och rättar till relationsproblemet.
 
Du kan också skapa denna rapport med möjlighet att utesluta Dubbletter. För att göra detta klickar du på Rapportalternativ i menyn och därefter väljer du under fliken Format alternativet Visa inte Dubbletter.

9-1230 : 70530 RK