Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 2. Registrering av data

Fönstret Anpassa - Registrering nås med menyval Alternativ->Anpassa-> i verktygsfältet.

2.1 Lägga till / Redigera
 • Bekräfta NYA namn och orter som läggs in för första gången - Legacy kontrollerar varje gång du matar in ett namn eller en ort som inte har funnits tidigare. Detta är ett bra sätt att få kotroll på eventuella stavfel.
 • Hoppa till Notiser vid sparande av person - Notisfönstret visas automatiskt varje gång du sparar en persons information. Detta är ett bra sätt att komma ihåg att mata in notiser allt eftersom ny information läggs till eller förändras.
   
 • Hoppa till äktenskapsinformation när make/maka läggs till - Informationsfönstret för äktenskapet visas automatiskt varje gång du lägger en ny make/maka till en person. Detta är ett bra sätt att komma ihåg att mata in äktenskapsinformation.
 • Kontrollera ev. problem vid sparande av person - Kontrollerar problem, som dop före födelse, död före födelse, begravning före död.
 • Kontrollera USA county i ortnamn - Kontrollerar om namnet på county, inmatat för orter i USA, är giltigt vid den tid informationen gäller. Se  USA County kontroll.
 • Add a Default Surname when Adding a New Father or Child- Automatically fills in the surname field of a child with the father's surname - or fills in the father's surname with the child's surname.
 • Check for Duplicates while adding new individuals - Checks to see if there are other individuals in the family file who might be duplicates of the person you are currently adding. See Quick Duplicate Options for more information.

  2.3 Förmodad död
  Om det finns ett datum eller en plats i fälten för död eller begravning, sätter Legacy automatiskt levandefältet till ett NEJ. Om det emellertid inte finns någon information i dessa fält, men det kan förutsättas från födelse eller dopdatum att personen troligen inte lever, kan Legacy sätta Levande fältet till NEJ automatiskt, genom att följa vissa regler.
  Som standard, frågar Legacy om en person är död om de är över 90 år gamla, men under 120. Om de är över 120 år, sätter Legacy automatiskt levandefältet till NEJ. Du kan ändra dessa tröskelvärden genom att använda Upp och Neråt-pilen till önskat värde. 
  Du kan också få Legacy att gå igenom den aktuella Familjefilen och uppdatera levandefältet till den aktuella inställningen genom att klicka på Använd-knappen. (Se Sätt levande för mer information om hur man automatiskt sätter detta märke för befintliga personer i din fil, vilka har födelse eller dödsdatum men är äldre än 120 år.)
  2.4 Formateringskoder för text
  Låter dig markera text inom ett skrivfält och lägger till koder för fetstil, kursivt, understruket och överskrivet, genom att trycka Ctrl-B, Ctrl-I, Ctrl-U, och Ctrl-S. Dessa koder används sedan när du skriver ut en rapport.

  2.5 Ange hur Enter-tangenten skall fungera 
  Standardmetoden för att flytta markören från ett fält till nästa i Windows är att använda Tab- tangenten. Trycker du på Enter- tangenten väljer du standardkommandot för det aktuella fönstret vilket är knappen med svarta framhävd ram runt om. 
  Många vill emellertid hellre att Enter- tangenten gör så att markören flyttar sig steg för steg från ett fält till nästa och vill klicka på kommandoknapparna endast med musen.
  Välj det alternativ du skulle vilja använda genom att markera tillämpligt alternativ.

  2.6 När man skall skriva i ett fält
  När markören kommer till ett nytt fält kan du välja att antingen markera hela fältet så ett den nyinskrivna texten kommer att ersätta den befintliga, eller sätta markören i början på fältet, klart för att fylla på med nya tecken.

  2.7 An- och Ättlingsintresse
  Du kan välja Till eller Från att visa märken för an- och ättlingar i Informationsfönstret, beroende på om du vill använda dem eller inte.

  2.8 Regel för att ange standardnamn som gift
  Då ett par är gift ändrar oftast en eller båda personerna namn. Vanligtvis är det makan, men ibland ändras makens namn. Välj en standardregel i urvalslistan. Då du lägger till ett nytt äktenskap ändrar Legacy automatiskt namnbyten och visar dem i  Makens namn som gift eller  Makans namn som gift i fönstret Äktenskapsinformation. Om du väljer 0 - inget förblir fälten blanka.

  Saving Your Settings as Future Default Values
  You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults. See How Legacy Saves Option Settings <hs557.htm> for more information.

  Changing the Settings Back to Their Default Values
  You can change the customize options back to their default settings. See  How Legacy Saves Option Settings for more information.

  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data - Detta fönster
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0080 : 40930 RK