Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 2.1 Lägga till/Redigera

These options can be set from the Customize screen reached by choosing Customize from the Options tab on the Ribbon bar and then choosing the Data Entry option on the menu panel.

Inställningar som finns i nedanstående bild nås med menyval Alternativ->Anpassa_>2.1 Inmatning av data i verktygsfältet.

 
  • Bekräfta NYA namn och orter (första gången de skrivs in) - Legacy kontrollerar varje gång du matar in ett namn eller en ort, som inte har funnits tidigare. Detta är ett bra sätt att finna stavfel.
  • Hoppa till notiser vid sparande av person - Notisfönstret visasa automatiskt varje gång du sparar en persons information. Detta är ett bra sätt att komma ihåg att mata in notiser allt eftersom ny information läggs till eller förändras.
  • Hoppa till äktenskapsinformation när make/maka läggs till - Fönstret Äktenskapsinformation visas automatiskt varje gång du lägger en ny make/maka till en person. Detta är ett bra sätt att komma ihåg att mata in äktenskapsinformation.
  • Kontrollera ev. problem vid sparande av person - Kontrollerar vanliga problem som t.ex. dop före födelse, död före födelse, begravning före död, död senare än 120 år efter födsel.
  • Kontrollera USA county i ortnamn - Kontrollerar om namnet på county, inmatat för orter i USA, är giltigt vid den tid informationen gäller. Se  USA County kontroll
  • Bifoga ....
  • Sök efter dubbletter när du lägger till person


    9-1011 : 60927 RK