Innehåll - Index


Rapport - Fotoalbum

Du kan nå fönstret Fotoalbumsalternativ på två olika sätt. Antingen gör du menyval Visa->Fotoalbum i verktygsfältet som visar Alternativ för Fotoalbum där du klickar på Skriv ut Fotoalbum eller genom att klicka på associerad till person eller äktenskap. This displays the Media Gallery where you then click the Print Pictures button.  From here you can set many options pertaining to the layout of the printed photo album

Du kan skriva ut ett fotoalbum som innehåller alla foton som du har samlat in för en person. Dessa bilder kan skrivas ut i olika storlekar och kan innehålla beskrivande text för vart och ett av dem.
Alternativ
 • Rubrik och undertitel - Skrivs ut överst på varje sida, ovanför bilderna.
 • Bilder per sida - Storleken på bilderna varierar beroende på sidstorlek och antal bilder som skall skrivas ut på varje sida. Du kan välja antal i intervallet 1-30 per sida. Antalet är baserat på utskrift i stående format och när fälten och beskrivningarna inte är allt för långa. Ju mer dessa växer i längd desto färre bilder är det som får rum på varje sida.
 • Bildavstånd - Bilderna kan skrivas ut med följande avstånd mellan dem: tätt, normalt och glest.
 • Största bildbredd - Du kan använda bilder med reducerad upplösning i rapporten. Detta är användbart när originalbilden har mycket hög upplösning och har en storlek på flera megabyte. Stora bilder tenderar att överbelasta utskriftsfunktionen i Legacy och resulterar i tomma vita boxar. Genom att skapa en mindre temporär bildfil så går man förbi detta problem. Eftersom bilderna i rapporten vanligtvis är mycket minder än orriginalfilerna blir det ingen synlig förlust i upplösning när bilderna skrivs ut. 
 • Inkludera - Varje bild kan ha sin egen Bildtext och/eller Filnamn utskrivet ovanför sig och Beskrivning och Datum utskrivet under sig. Du kan ange att Beskrivningen skall var vänster eller centralt placerad och att Datum skall skrivas ut i fetstil eller i normal stil. Du kan också välja att skriva ut en Kantlinje runt vare bild. En Skugga kan också inkluderas för att ge bilderna en 3-D effekt. du  kan också välja att få en Skiljelinje utskriven mellan två på varandra följande bilder för att mer tydliggöra när nästa text och bild börjar.

  Utskriftsformat
  Klicka på Utskriftsformat för att ändra  Sidinställningar och ställ in pappersmarginaler, radavstånd, pappersstorlek, rubrik och sidnumrering etc.

  Ändra typsnitt
  Klicka Ändra typsnitt... för att välja annat typsnitt och storlek.  Se typsnitt i rapporter för mer information.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil. Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Anm:  Inställningarna för Fotoalbum sparas i en fil som benämns  Album.usr  i mappen [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ 

  9-1103 : 31020 RK