Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du  lägger till en ny olänkad person
 
Lägg till en ny, tidigare okopplad person:

1. Gör menyval Lägg till->Ny okopplad person. Fönstret Personinformation visas.

2. För in personens uppgifter och den information du har om vederbörande.
 Klicka i rätt ruta för M=man eller K=kvinna.

3. Klicka på Spara när du är klar.

4. Du kan fortsätta lägga till fler personer som är länkade till den som du just förde in, alternativt kan du föra in en ny, okopplad person genom att göra samma val igen. Du kan föra in hur många personer som du vill.


En ny, inte tidigare länkad person är en person som inte har några föräldrar, barn eller make/maka kopplade till sig.

När du börjar med att föra in personer i en Familjefil är familjefönstret tomt och visar inga namn. Den första person som du för in blir alltså en inte kopplad person tills du lägger till en make/maka, barn eller föräldrar. Därefter lägger du i allmänhet till nya personer som redan har en relation till någon som redan finns i Familjefilen.

Ibland stöter man på personer som man tror man är släkt med, men man vet ännu inte på vad sätt. Dessa kan föras in som okopplade personer eller familjer och finnas med i Familjefilen tills man upptäcker vart de hör. För att föra in en person utan länkar eller kopplingar till någon annan i familjer, behöver man radera namnen på skärmen, så att man kan föra in ett nytt namn, utan koppling till någon annan.

Fortsätt till nästa område: Hur du navigerar.

Återvänd till Exempel och Övningar.

9-1201 : 31015 RK